RADYOEMBOLİZASYON TEDAVİSİ

Radyoembolizasyon Tedavisi

RADYOEMBOLİZASYON:

Özellikle karaciğer tümörlerinde özel durumu olan hastalarda kemoembolizasyon tedavisine alternatif olarak uygulanan daha yeni bir yöntemdir. Aynı kemoembolizasyonda olduğu gibi sadece tümörü besleyen damara kadar ulaşılır ancak buradan kemoterapi ilaçları yerine radyasyon yayan partiküller verilir. Tümör dokusuna özel radyoterapi yapılmış olur. Kemoembolizasyondan teknik olarak çok farklı olmamakla birlikte girişimsel onkolojğun biraz daha deneyimli olması gerektiğini söylemek lazım. Oldukça pahalı bir tedavi yöntemidir ve çok sınırlı bir hasta grubunun fayda görme ihtimali vardır. Bu nedenle de kemoembolizasyon (TAKE, TransArteryel KemoEmbolizasyon) kadar bilinen bir tedavi yöntemi değildir.

SOSYAL MEDYA