KOMBİNE MODERN KANSER TEDAVİLERİ

Kombine Modern Kanser Tedavileri

Kombine girişimsel onkoloji tedavisi dediğimiz zaman genellikle RF ablasyon ile birlikte Kemoembolizasyonun birlikte uygulandığı ameliyatsız kanser tedavisi yaklaşımlarını kastediyoruz. Önce kemoembolizasyon sonra RF ablasyon ya da tam tersi şekilde uygulanabilir. Hastaya ve kanserinin durumuna göre seçim yapılabilir. Girişimsel radyoloji uzmanlarının özellikle onkolojik tedaviler ile meşgul olanlarına girişimsel onkoloji uzmanı ya da girişimsel onkolog  olarak adlandırıyoruz.

SOSYAL MEDYA