AMELİYATSIZ MİYOM TEDAVİSİ (EMBOLİZASYON) ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

Ameliyatsız Miyom Tedavisi (Embolizasyon) Öncesi Değerlendirme

Miyom embolizasyonu ya da diğer ameliyatsız miyom tedavilerinden önce mutlaka Kontrastlı Pelvik MR incelemesi yapılmalıdır. Sadece ultrason incelemesi miyom tedavisinin seçimi için yeterli değildir. MR incelemede miyomların sayısı, şekli, yerleşimi ve canlılığı çok detaylı olarak değerlendirilebildiğinden doğru tedavi yöntemi seçiminde pelvik MR incelemesi çok önemlidir. MR incelemede ince saplı olmayan ve kanlanması yoğun olan tüm miyomlara ameliyatsız miyom tedavisi öncelikli tercih olarak sunulabilir. Ameliyatsız miyom tedavisi çok büyük miyomlarda tek seans olarak operasyon öncesi küçültme sağlamak amacıyla da kullanılabilir. Ancak deneyimli bir girişimsel radyoloğun yaptığı embolizasyon tedavileri ile genellikle ameliyata gerek kalmadan tedavi sağlanabilir.

SOSYAL MEDYA