AMELİYATSIZ MİYOM TEDAVİSİ

İki modern yöntemle ameliyatsız miyom tedavisi yapılabilmektedir.
Bunlardan ilki miyomu besleyen ve büyümesine yardımcı olan damarın tıkanması esasına dayanan Embolizasyon tedavisidir. Literatürde adı Uterin Fibroid Embolizasyon (UFE) olarak geçmektedir. Özellikle damarlanması fazla olan ve klasik ameliyat ile çıkarıldığında rahimin alınması (histerektomi) fazla olan hastalarda tercih edilebilecek yeni bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, ülkemizde ameliyatsız tedaviler konusunda ve anjio konusunda tecrübeli az sayıda girişimsel radyoloji uzmanı tarafından yapılmaktadır. Anestezi gerektirmeden kolayca yapılan tedavilerdir.
İkinci yöntem henüz yaygınlaşmamış olan seçilmiş bazı vakalarda uygulanabilen Manyetik rezonans rehberliğinde fokuslanmış ultrason dalgaları (MR-HIFU) ile yapılan tedavidir. Miyomun boyutuna şekline ve yerleşimine bağlı olarak uygulaması zor olabilir. Ayrıca daha önceden geçirilmiş ameliyatların izleri de bu yöntem için kontraendikasyon oluşturmaktadır.
Magnet rezonans rehberliğinde ses dalgalarının fokuslanması  (high-intensity focused ultrasound guided by magnetic resonance (MR-HIFU)

SOSYAL MEDYA