ÖDÜLLER

35. Ulusal Radyoloji Kongresinde “Variköz Perforan Venlerin Endovenöz Lazer Ablasyon ile Tedavisi” çalışma ile Sözlü Bildiri 2.lik Ödülü (11-16 Kasım 2014)  

SOSYAL MEDYA