CEVAPLANMIŞ SORULAR

Soru : Saybey /Diğer
20.06.2023

Diğer

Her iki üst servikal zincir jugulodigastrik bileşkede sağda 20 x 11 mm, solda 19 x 8 mm boyutlu, submandibulr bölgede büyükleri 15 x 9 mm, submental alanda solda 12 x 6 mm, her iki posterior servikal üçgende sağda 12 x 5 mm yi bulan çok sayıda korteksi kalın düzgün sınırlı oval şekilli lenf bezleri izlenmektedir. Bazılarında yağlı hilus net ayırt edilemedi. Sağda parotis bezi yüzeyel bölümünde birbirine yakın 7-8 mm yi bulan birkaç adet lenf bezlerine benzer sinyalde düzgün sınırlı lezyonlar izlenmektedir. Solda ise 5 mm lik fokal sinyal değişiklikliği mevcuttur. Parotis bezi içerisindeki lezyonlar lenf bezleri olabilir. Servikal, submandibular, submental lenf bezlerinin tedavi sonrası kontrol US ile tekrarı değerlendirilmesi önerilir. Reaktif-enfeksiyona sekonder oluşmuş olabilir. Nazofarinks duvarları, bilataral torus tubarius, östaki borusu normaldır. Orofarinks, larinks ve görüntülere dahil trakea hava sütunu normaldir. Parafarengieal resses ve prevertebral alan olağandır. Dil ve dil kökü, ağız tabanı olağandır. Oral kavitede kitle izlenmemiştir. Her iki karotid arter ve juguler ven patenttir. Her iki submandibular bez parankim yapıları normaldir. Tiroid bezi normaldir. Görüntülere dahil kas ve kemikler normaldir.

Cevap : 30.06.2023 tarihinde Prof.Dr. Mehmet Mahir Atasoy tarafından cevaplanmıştır.
30.06.2023

kötü huylu bir şey yok gibi duruyor boyunda ama takip lazım.

DOKTORUNUZA DANIŞIN
Prof.Dr. Mehmet Mahir Atasoy sorularınızı yanıtlıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak sorunuzu gönderebilirsiniz.
SOSYAL MEDYA